คำไทยที่มักเขียนผิด

ผุดลุกผุดนั่ง

คำที่ผิด ❌ ผลุดลุกผลุดนั่ง"ผุดลุกผุดนั่ง" กับ "ผลุดลุกผลุดนั่ง" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด