• 1

    ปรารถนา

    มักเขียนผิดเป็น ปราถนา

    หมายเหตุ อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

    คำไทยที่มักเขียนผิด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำไทยที่มักเขียนผิดทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม