ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บาตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บาตร

    มักเขียนผิดเป็น บาต

    หมายเหตุ เครื่องใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บาตร"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
อุกกาบาตอุกาบาต
บ่วงบาศบ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
พยาบาทพญาบาท, พยาบาตร