ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บาดทะยัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บาดทะยัก

    มักเขียนผิดเป็น บาททะยัก, บาดทยัก

    คำไทยที่มักเขียนผิด