ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บันเทิง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บันเทิง

    มักเขียนผิดเป็น บรรเทิง

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บันเทิง"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
บันไดบรรได
บันดาลบรรดาล
บันลือบรรลือ