ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บันดาล"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  บันดาล

  มักเขียนผิดเป็น บรรดาล

  คำไทยที่มักเขียนผิด

 • 2/2

  บันดาล

  มักเขียนผิดเป็น บรรดาร

  คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บันดาล"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
บันไดบรรได
บันลือบรรลือ