ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บัญญัติไตรยางศ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บัญญัติไตรยางศ์

    มักเขียนผิดเป็น บัญญัติไตรยางค์

    หมายเหตุ เหมือน ไตรยางศ์

    คำไทยที่มักเขียนผิด