ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บรรลุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรลุ

    มักเขียนผิดเป็น บันลุ

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บรรลุ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
บรรทุกบันทุก
บรรทัดบันทัด