ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บรรทุก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรทุก

    มักเขียนผิดเป็น บันทุก

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บรรทุก"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
บรรลุบันลุ
บรรทัดบันทัด