ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "บรรทัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรทัด

    มักเขียนผิดเป็น บันทัด

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "บรรทัด"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
บรรทุกบันทุก
บรรลุบันลุ
ฟุลสแก๊ปฟูลสแกป