ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทีฆายุโก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทีฆายุโก

    มักเขียนผิดเป็น ฑีฆายุโก

    หมายเหตุ ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว

    คำไทยที่มักเขียนผิด