ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทะเลสาบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทะเลสาบ

    มักเขียนผิดเป็น ทะเลสาป

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ทะเลสาบ"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
สาปแช่งสาบแช่ง
สาบสูญสาปสูญ
เหม็นสาบเหม็นสาป
แมลงสาบแมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป
โพทะเลโพธิ์ทะเล