ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง

    มักเขียนผิดเป็น ทนุบำรุง

    คำไทยที่มักเขียนผิด