ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทศกัณฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทศกัณฐ์

    มักเขียนผิดเป็น ทศกัณฑ์

    หมายเหตุ กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ

    คำไทยที่มักเขียนผิด