ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทระนง, ทะนง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทระนง, ทะนง

    มักเขียนผิดเป็น ทรนง, ทนง

    คำไทยที่มักเขียนผิด