ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทรราช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรราช

    มักเขียนผิดเป็น ทรราชย์

    หมายเหตุ - ทรราช = ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน, ตามรากศัพท์หมายถึง ราชาชั่ว แต่สามารถใช้ได้กับทั้งที่เป็นราชาและไม่เป็นราชา - ทรราชย์ = รูปแบบ ระบบ หรือลัทธิการปกครองแบบทรราช

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ทรราช"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ทรมานทรมาร
ศศิธรสสิธร, ศศิทร