ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทรมาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรมาน

    มักเขียนผิดเป็น ทรมาร

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ทรมาน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ทรราชทรราชย์
ศศิธรสสิธร, ศศิทร