ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ดุล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดุล

    มักเขียนผิดเป็น ดุลย์

    หมายเหตุ "ดุล" เป็นคำนามแปลว่า ความเท่ากัน หรือความเสมอกัน, ส่วน "ดุลย์" เป็นคำวิเศษณ์แปลว่า เท่ากัน หรือเสมอกัน

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ดุล"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ขาดดุลขาดดุลย์
งบดุลงบดุลย์