ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ดำริ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดำริ

    มักเขียนผิดเป็น ดำหริ, ดำริห์

    หมายเหตุ อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "ดำริห์"

    คำไทยที่มักเขียนผิด