ดูตามหมวด ทั้งหมด การเรียน
คำในภาษาไทย

คลิป เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

การเรียน

คลิบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Clip

Posted on by Admin

คริป เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Clip

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • คลิป
  • คลิป

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"