คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ห

(หน้า 1/2)

 • หกคะเมน

  มักเขียนผิดเป็น
  หกคเมน, หกคะเมร

  967
  views

 • หงส์

  มักเขียนผิดเป็น
  หงษ์

  999+
  views

 • หงอยเหงา

  มักเขียนผิดเป็น
  หง่อยเหงา

  605
  views

 • หญิง

  มักเขียนผิดเป็น
  หยิง
  หมายเหตุ
  เพศหญิง

  825
  views

 • หญิง

  มักเขียนผิดเป็น
  หยิง
  หมายเหตุ
  เพศหญิง

  788
  views

 • หนาแน่น

  มักเขียนผิดเป็น
  แน่นหนา
  หมายเหตุ
  - "หนาแน่น" ว่า คับคั่ง, แออัด, เช่น กรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นมาก. - "แน่นหนา" ว่า มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา มีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา, แข็งแรง เช่น ประตูหน้าต่างแน่นหนา, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ ปึกแผ่น เป็น เป็นปึกแผ่นแน่นหนา.

  999+
  views

 • หน็อยแน่

  มักเขียนผิดเป็น
  หนอยแน่

  999+
  views

 • หน้าปัดนาฬิกา

  มักเขียนผิดเป็น
  หน้าปัทม์นาฬิกา

  999+
  views

 • หมามุ่ย, หมามุ้ย

  มักเขียนผิดเป็น
  หมาหมุ้ย

  999+
  views

 • หมาใน

  มักเขียนผิดเป็น
  หมาไน

  999+
  views

 • หมูหย็อง

  มักเขียนผิดเป็น
  หมูหยอง
  หมายเหตุ
  ของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย, รวมถึงที่ทำจากวัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ไก่หย็อง เนื้อหย็อง ฯลฯ

  999+
  views

 • หม้อห้อม, ม่อห้อม, ม่อฮ่อม

  มักเขียนผิดเป็น
  หม้อฮ่อม

  999+
  views

 • หยากไย่, หยักไย่

  มักเขียนผิดเป็น
  หยากใย่, หยักใย่

  999+
  views

 • หยิบหย่ง

  มักเขียนผิดเป็น
  หยิบย่ง, หยิบโย่ง

  999+
  views

 • หย่าร้าง

  มักเขียนผิดเป็น
  อย่าร้าง

  999+
  views

 • หัวมังกุท้ายมังกร

  มักเขียนผิดเป็น
  หัวมงกุฎท้ายมังกร
  หมายเหตุ
  (สำนวน) ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน (มังกุคือเรือที่มีกระดูกงูใหญ่)

  999+
  views

 • หัวหน่าว

  มักเขียนผิดเป็น
  หัวเหน่า

  999+
  views

 • ห่วงใย

  มักเขียนผิดเป็น
  ห่วงไย
  หมายเหตุ
  คำที่ใช้ไม้ม้วน

  999+
  views

 • เหตุการณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  เหตุการ, เหตการ

  999+
  views

 • เหม็นสาบ

  มักเขียนผิดเป็น
  เหม็นสาป

  999+
  views