คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ส

(หน้า 1/5)

 • สกัด

  มักเขียนผิดเป็น
  สะกัด

  999+
  views

 • สกาว

  มักเขียนผิดเป็น
  สะกาว

  549
  views

 • สงกรานต์

  มักเขียนผิดเป็น
  สงกานต์, สงกรานตร์

  999+
  views

 • สดับ

  มักเขียนผิดเป็น
  สะดับ

  651
  views

 • สถานการณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  สถานการ, สถานะการณ์

  999+
  views

 • สถิต

  มักเขียนผิดเป็น
  สถิตย์
  หมายเหตุ
  ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

  999+
  views

 • สนนราคา

  มักเขียนผิดเป็น
  สงวนราคา
  หมายเหตุ
  "สนนราคา" หมายถึง ราคา ; "สงวนราคา" หมายถึง รักษาระดับราคาไว้

  999+
  views

 • สบง

  มักเขียนผิดเป็น
  สะบง

  730
  views

 • สบาย

  มักเขียนผิดเป็น
  สะบาย

  999+
  views

 • สบู่

  มักเขียนผิดเป็น
  สะบู่

  999+
  views

 • สมดุล

  มักเขียนผิดเป็น
  สมดุลย์

  999+
  views

 • สมบูรณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  สมบูร

  109
  views

 • สมบูรณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  สมบูณร์

  107
  views

 • สมมติฐาน

  มักเขียนผิดเป็น
  สมมุดติฐาน
  หมายเหตุ
  สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน

  999+
  views

 • สมเพช

  มักเขียนผิดเป็น
  สมเพท, สมเพศ, สมเพส

  999+
  views

 • สรรหา

  มักเขียนผิดเป็น
  สรรค์หา
  หมายเหตุ
  สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น

  999+
  views

 • สรรเพชญ

  มักเขียนผิดเป็น
  สรรเพชร

  623
  views

 • สรรแสร้ง

  มักเขียนผิดเป็น
  สรรค์แสร้ง

  694
  views

 • สรวงสวรรค์

  มักเขียนผิดเป็น
  สวงสวรรค์

  999+
  views

 • สร้างสรรค์

  มักเขียนผิดเป็น
  สร้างสรร

  999+
  views