ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ส

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

สกัด

มักเขียนผิดเป็น สะกัด

สกาว

มักเขียนผิดเป็น สะกาว

สงกรานต์

มักเขียนผิดเป็น สงกานต์, สงกรานตร์

สดับ

มักเขียนผิดเป็น สะดับ

สถานการณ์

มักเขียนผิดเป็น สถานการ, สถานะการณ์

สถิต

มักเขียนผิดเป็น สถิตย์

สนนราคา

มักเขียนผิดเป็น สงวนราคา

สบง

มักเขียนผิดเป็น สะบง

สบาย

มักเขียนผิดเป็น สะบาย

สบู่

มักเขียนผิดเป็น สะบู่

สมดุล

มักเขียนผิดเป็น สมดุลย์

สมบูรณ์

มักเขียนผิดเป็น สมบูณร์

สมบูรณ์

มักเขียนผิดเป็น สมบูร

สมมติฐาน

มักเขียนผิดเป็น สมมุดติฐาน

สมเพช

มักเขียนผิดเป็น สมเพท, สมเพศ, สมเพส

สรรหา

มักเขียนผิดเป็น สรรค์หา

สรรเพชญ

มักเขียนผิดเป็น สรรเพชร

สรรแสร้ง

มักเขียนผิดเป็น สรรค์แสร้ง

สรวงสวรรค์

มักเขียนผิดเป็น สวงสวรรค์

สร้างสรรค์

มักเขียนผิดเป็น สร้างสรร

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ