ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ว

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ว

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

วงศ์วาน

มักเขียนผิดเป็น วงษ์วาน

วัคซีน

มักเขียนผิดเป็น วักซีน

วัณโรค

มักเขียนผิดเป็น วันโรค, วรรณโรค

วันทยหัตถ์

มักเขียนผิดเป็น วันทยาหัตถ์

วันทยาวุธ

มักเขียนผิดเป็น วันทยวุธ

วางก้าม

มักเขียนผิดเป็น วางกล้าม

วาทกรรม

มักเขียนผิดเป็น วาทะกรรม

วายชนม์

มักเขียนผิดเป็น วายชน

วารดิถี

มักเขียนผิดเป็น วาระดิถี

วาฬ

มักเขียนผิดเป็น วาล

วิญญาณ

มักเขียนผิดเป็น วิญญาน

วิตถาร

มักเขียนผิดเป็น วิตถาน, วิตถาล

วิตามิน

มักเขียนผิดเป็น วิตตามิน, วิตะมิน

วินาที

มักเขียนผิดเป็น วินาฑี

วินาศกรรม

มักเขียนผิดเป็น วินาศะกรรม

วิหารคด

มักเขียนผิดเป็น วิหารคต

วิ่งผลัด

มักเขียนผิดเป็น วิ่งผัด

วิ่งเปี้ยว

มักเขียนผิดเป็น วิ่งเปรี้ยว

เวทมนตร์

มักเขียนผิดเป็น เวทย์มนตร์, เวทมนต์

เวนคืน

มักเขียนผิดเป็น เวรคืน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ