คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ล

(หน้า 1/2)

 • ลดาวัลย์

  มักเขียนผิดเป็น
  ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์
  หมายเหตุ
  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ยกเว้นชื่อเฉพาะ

  747
  views

 • ลมปราณ

  มักเขียนผิดเป็น
  ลมปราน

  999+
  views

 • ลมหวน

  มักเขียนผิดเป็น
  ลมหวล

  999+
  views

 • ลองไน

  มักเขียนผิดเป็น
  ลองใน
  หมายเหตุ
  ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

  999+
  views

 • ละคร

  มักเขียนผิดเป็น
  ละคอน
  หมายเหตุ
  "ละคอน" เป็นคำไทยโบราณ ใช้เมื่อต้องการรักษาความดั้งเดิมไว้ เช่น สาขาศิลปะและการละคอน

  999+
  views

 • ละเมียดละไม

  มักเขียนผิดเป็น
  ลเมียดลไม

  999+
  views

 • ละเอียดลออ

  มักเขียนผิดเป็น
  ลเอียดลออ, ละเอียดละออ

  999+
  views

 • ละโมบ

  มักเขียนผิดเป็น
  ลโมบ,ละโมภ

  999+
  views

 • ลักเพศ

  มักเขียนผิดเป็น
  ลักเพท, ลักเพส

  776
  views

 • ลังถึง

  มักเขียนผิดเป็น
  รังถึง

  999+
  views

 • ลาดตระเวน

  มักเขียนผิดเป็น
  ลาดตระเวณ
  หมายเหตุ
  มักสับสนกับ "บริเวณ"

  999+
  views

 • ลาดยาง

  มักเขียนผิดเป็น
  ราดยาง
  หมายเหตุ
  เรียกถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้นว่า "ถนนลาดยาง"

  999+
  views

 • ลายเซ็น

  มักเขียนผิดเป็น
  ลายเซ็นต์

  999+
  views

 • ลาวัณย์

  มักเขียนผิดเป็น
  ลาวัลย์
  หมายเหตุ
  หมายถึง ความงาม ความน่ารัก

  999+
  views

 • ลำไย

  มักเขียนผิดเป็น
  ลำใย
  หมายเหตุ
  คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

  999+
  views

 • ลำไส้

  มักเขียนผิดเป็น
  ลำใส้
  หมายเหตุ
  คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

  999+
  views

 • ลิดรอนสิทธิ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ริดรอนสิทธิ์

  999+
  views

 • ลิปสติก

  มักเขียนผิดเป็น
  ลิปสติค

  999+
  views

 • ลิฟต์

  มักเขียนผิดเป็น
  ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์
  หมายเหตุ
  มาจากคำภาษาอังกฤษ lift

  999+
  views

 • ลือชา

  มักเขียนผิดเป็น
  ฦๅชา
  หมายเหตุ
  ฦ ฦๅ ไม่มีที่ใช้ในปัจจุบัน

  699
  views