คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ย

(หน้า 1/1)

 • ยศถาบรรดาศักดิ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ยศฐาบรรดาศักดิ์

  999+
  views

 • ยานัตถุ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ยานัตถ์, ยานัด

  999+
  views

 • ยาเกร็ด

  มักเขียนผิดเป็น
  ยาเกล็ด
  หมายเหตุ
  หมายถึง ตำรา

  999+
  views

 • ยีราฟ

  มักเขียนผิดเป็น
  จีราฟ

  609
  views

 • ย่อมเยา

  มักเขียนผิดเป็น
  ย่อมเยาว์
  หมายเหตุ
  ราคาย่อมเยา

  999+
  views

 • เยอรมนี

  มักเขียนผิดเป็น
  เยอรมันนี

  666
  views

 • เยาว์วัย

  มักเขียนผิดเป็น
  เยาวัย

  999+
  views

 • เยื่อใย

  มักเขียนผิดเป็น
  เยื่อไย
  หมายเหตุ
  คำซ้อน เยื่อ + ใย

  999+
  views

 • ใยแมงมุม

  มักเขียนผิดเป็น
  ไยแมงมุม

  999+
  views

 • ไย

  มักเขียนผิดเป็น
  ใย
  หมายเหตุ
  หมายถึงไฉน, อะไร, ทำไม

  999+
  views

 • ไยดี

  มักเขียนผิดเป็น
  ใยดี

  999+
  views

 • ไยไพ

  มักเขียนผิดเป็น
  ใยไพ
  หมายเหตุ
  หมายถึงเยาะเย้ย, พูดให้อาย

  999+
  views