คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ม

(หน้า 1/3)

 • มกุฎราชกุมาร

  มักเขียนผิดเป็น
  มกุฏราชกุมาร,มงกุฎราชกุมาร
  หมายเหตุ
  ใช้ ฎ ชฎา

  999+
  views

 • มงกุฎ

  มักเขียนผิดเป็น
  มงกุฏ
  หมายเหตุ
  ใช้ ฎ ชฎา

  999+
  views

 • มณฑป

  มักเขียนผิดเป็น
  มนฑป, มณทป
  หมายเหตุ
  อ่านว่า มน-ดบ

  999+
  views

 • มนเทียร

  มักเขียนผิดเป็น
  มนเฑียร, มณเฑียร

  678
  views

 • มรกต

  มักเขียนผิดเป็น
  มรกด

  523
  views

 • มรณภาพ

  มักเขียนผิดเป็น
  มรณะภาพ

  803
  views

 • มฤตยู

  มักเขียนผิดเป็น
  มรึตยู

  563
  views

 • มลทิน

  มักเขียนผิดเป็น
  มนทิน

  999+
  views

 • มลังเมลือง

  มักเขียนผิดเป็น
  มะลังมะเลือง

  999+
  views

 • มหรรณพ

  มักเขียนผิดเป็น
  มหรรนพ, มหันนพ

  999+
  views

 • มหรสพ

  มักเขียนผิดเป็น
  มหรศพ
  หมายเหตุ
  อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ

  999+
  views

 • มหัศจรรย์

  มักเขียนผิดเป็น
  มหรรศจรรย์

  999+
  views

 • มหาศาล

  มักเขียนผิดเป็น
  มหาสาน, มหาศาน, มหาสาล

  999+
  views

 • มหาหิงคุ์

  มักเขียนผิดเป็น
  มหาหิงค์

  999+
  views

 • มะหะหมัด

  มักเขียนผิดเป็น
  มหะหมัด, มะหะมัด

  571
  views

 • มัคคุเทศก์

  มักเขียนผิดเป็น
  มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์

  999+
  views

 • มัคนายก, มรรคนายก

  มักเขียนผิดเป็น
  มัคทายก, มรรคทายก
  หมายเหตุ
  (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด

  999+
  views

 • มัณฑนศิลป์

  มักเขียนผิดเป็น
  มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์

  602
  views

 • มัธยัสถ์

  มักเขียนผิดเป็น
  มัธยัสต์

  999+
  views

 • มัศยา, มัตสยา

  มักเขียนผิดเป็น
  มัสยา
  หมายเหตุ
  ปลา

  999+
  views