ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ภ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ภ

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ภคินี

มักเขียนผิดเป็น ภคิณี

ภวังค์

มักเขียนผิดเป็น พวังศ์

ภัณฑารักษ์

มักเขียนผิดเป็น พันธารักษ์

ภาคทัณฑ์

มักเขียนผิดเป็น ภาคฑัณฑ์

ภาคภูมิ

มักเขียนผิดเป็น พากพูม

ภาพยนตร์

มักเขียนผิดเป็น ภาพยนต์

ภาวการณ์

มักเขียนผิดเป็น ภาวะการณ์, ภาวะการ

ภาววิสัย

มักเขียนผิดเป็น ภาวะวิสัย

ภุชงค์

มักเขียนผิดเป็น พุชงค์

ภูตผี

มักเขียนผิดเป็น ภูติผี

ภูมิลำเนา

มักเขียนผิดเป็น ภูมลำเนา

ภูมิใจ

มักเขียนผิดเป็น พูมใจ, ภูมใจ

เภตรา

มักเขียนผิดเป็น เพตรา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ