ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ฝ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ฝ

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ฝรั่งเศส

มักเขียนผิดเป็น ฝรั่งเศษ

ฝักฝ่าย

มักเขียนผิดเป็น ฝักใฝ่, ฝักไฝ่

ฝักใฝ่

มักเขียนผิดเป็น ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่

ฝากครรภ์

มักเขียนผิดเป็น ฝากครร

ฝีดาษ

มักเขียนผิดเป็น ฝีดาด

ฝึกปรือ

มักเขียนผิดเป็น ฝึกปือ, ฝึกปลือ

ใฝ่ฝัน

มักเขียนผิดเป็น ไฝ่ฝัน

ไฝ

มักเขียนผิดเป็น ใฝ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ