คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฝ

(หน้า 1/1)

 • ฝรั่งเศส

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝรั่งเศษ

  999+
  views

 • ฝักฝ่าย

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝักใฝ่, ฝักไฝ่
  หมายเหตุ
  พวก, ข้าง

  557
  views

 • ฝักใฝ่

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่
  หมายเหตุ
  เอาใจใส่, ผูกพัน

  999+
  views

 • ฝากครรภ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝากครร

  491
  views

 • ฝีดาษ

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝีดาด
  หมายเหตุ
  ไข้ทรพิษ

  605
  views

 • ฝึกปรือ

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝึกปือ, ฝึกปลือ

  567
  views

 • ใฝ่ฝัน

  มักเขียนผิดเป็น
  ไฝ่ฝัน

  351
  views

 • ไฝ

  มักเขียนผิดเป็น
  ใฝ
  หมายเหตุ
  คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

  999+
  views