ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ผ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ผ

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ผดุง

มักเขียนผิดเป็น ผะดุง

ผรุสวาท

มักเขียนผิดเป็น ผรุสวาส

ผลลัพธ์

มักเขียนผิดเป็น ผลลัพท์

ผลัดผ้า

มักเขียนผิดเป็น ผัดผ้า

ผลัดเปลี่ยน

มักเขียนผิดเป็น ผัดเปลี่ยน

ผลัดเวร

มักเขียนผิดเป็น ผัดเวร

ผลานิสงส์

มักเขียนผิดเป็น ผลานิสงฆ์

ผล็อย

มักเขียนผิดเป็น ผลอย

ผอบ

มักเขียนผิดเป็น ผะอบ

ผัดผ่อน

มักเขียนผิดเป็น ผลัดผ่อน

ผัดวันประกันพรุ่ง

มักเขียนผิดเป็น ผลัดวันประกันพรุ่ง

ผัดหนี้

มักเขียนผิดเป็น ผลัดหนี้

ผัดไทย

มักเขียนผิดเป็น ผัดไท

ผาสุก

มักเขียนผิดเป็น ผาสุข

ผีซ้ำด้ำพลอย

มักเขียนผิดเป็น ผีซ้ำด้ามพลอย

ผุดลุกผุดนั่ง

มักเขียนผิดเป็น ผลุดลุกผลุดนั่ง

ผูกพัน

มักเขียนผิดเป็น ผูกพันธ์

ผู้เยาว์

มักเขียนผิดเป็น ผู้เยา

เผลอไผล

มักเขียนผิดเป็น เผอไผ

เผอิญ

มักเขียนผิดเป็น ผเอิญ, ผะเอิญ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ