ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ป

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ป

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ปฏิกิริยา

มักเขียนผิดเป็น ปฏิกริยา

ปฏิทิน

มักเขียนผิดเป็น ปติทิน

ปฏิพัทธ์

มักเขียนผิดเป็น ประติพัทธ์

ปฏิสังขรณ์

มักเขียนผิดเป็น ปฏิสังขร

ปฏิสันถาร

มักเขียนผิดเป็น ปฏิสัณฐาน, ปฏิสันถาน

ปฏิสันถาร

มักเขียนผิดเป็น ปฏิสันภาร

ปฏิสันถาร

มักเขียนผิดเป็น ปฏิสันฐาน

ปฏิสัมพันธ์

มักเขียนผิดเป็น ปฎิสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ

มักเขียนผิดเป็น ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์

ปณิธาน, ประณิธาน

มักเขียนผิดเป็น ปนิธาน, ประนิธาน

ปรนนิบัติ

มักเขียนผิดเป็น ปรณนิบัติ

ปรมาณู

มักเขียนผิดเป็น ปรมณู

ปรองดอง

มักเขียนผิดเป็น ปองดอง

ประกายพรึก

มักเขียนผิดเป็น ประกายพฤกษ์

ประกาศนียบัตร

มักเขียนผิดเป็น ประกาศณียบัตร

ประกาศิต

มักเขียนผิดเป็น ประกาษิต

ประจัญบาน

มักเขียนผิดเป็น ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล

ประจันหน้า

มักเขียนผิดเป็น ประจัญหน้า

ประจันห้อง

มักเขียนผิดเป็น ประจัญห้อง

ประจำการ

มักเขียนผิดเป็น ประจำการณ์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ