ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร น

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร น

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

นพปฎล

มักเขียนผิดเป็น นพปดล

นภดล

มักเขียนผิดเป็น นพดล

นวัตกรรม

มักเขียนผิดเป็น นวตกรรม

นอต

มักเขียนผิดเป็น น็อต, น๊อต

นะ

มักเขียนผิดเป็น น๊ะ

นะคะ

มักเขียนผิดเป็น นะค่ะ, นะค๊ะ

นันทนาการ

มักเขียนผิดเป็น สันทนาการ

นัย

มักเขียนผิดเป็น นัยยะ

นัยน์ตา

มักเขียนผิดเป็น นัยตา

นาที

มักเขียนผิดเป็น นาฑี

นานัปการ

มักเขียนผิดเป็น นานับประการ

นานา

มักเขียนผิดเป็น นา ๆ

นิจศีล

มักเขียนผิดเป็น นิจสิน

นิมิต

มักเขียนผิดเป็น นิมิตร, นิรมิตร

นิรันดร์

มักเขียนผิดเป็น นิรันด์

นิเทศ

มักเขียนผิดเป็น นิเทศน์, นิเทส

นิเวศวิทยา

มักเขียนผิดเป็น นิเวศน์วิทยา

น่า

มักเขียนผิดเป็น หน้า

น่าจดจำ

มักเขียนผิดเป็น หน้าจดจำ

น้ำจัณฑ์

มักเขียนผิดเป็น น้ำจัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ