คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ธ

(หน้า 1/1)

 • ธนบัตร

  มักเขียนผิดเป็น
  ธนาบัตร

  765
  views

 • ธนาณัติ

  มักเขียนผิดเป็น
  ธนานัติ, ธนาณัต

  999+
  views

 • ธรรมเนียม

  มักเขียนผิดเป็น
  ทำเนียม
  หมายเหตุ
  ในหนังสือเก่าๆ เขียน "ทำเนียม" ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ "ธรรมเนียม" (มาจาก ธรรม + นิยม)

  999+
  views

 • ธัญพืช

  มักเขียนผิดเป็น
  ธัญญพืช

  999+
  views

 • ธำมรงค์

  มักเขียนผิดเป็น
  ธำมรง, ทำมะรงค์
  หมายเหตุ
  แปลว่า "แหวน"

  999+
  views

 • ธำรง

  มักเขียนผิดเป็น
  ธำรงค์

  999+
  views

 • ธุรกิจ

  มักเขียนผิดเป็น
  ธุระกิจ
  หมายเหตุ
  สมาสแล้ว ลบวิสรรชนีย์

  999+
  views