คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ถ

(หน้า 1/1)

 • ถนนลาดยาง

  มักเขียนผิดเป็น
  ถนนราดยาง
  หมายเหตุ
  ลาด หมายถึง ปู

  999+
  views

 • ถั่วพู

  มักเขียนผิดเป็น
  ถั่วพลู
  หมายเหตุ
  ถั่วที่ด้านข้างมีรอยเป็นพู

  999+
  views

 • ถ่วงดุล

  มักเขียนผิดเป็น
  ถ่วงดุลย์

  999+
  views

 • เถา

  มักเขียนผิดเป็น
  เถาว์

  736
  views

 • ไถ่ตัว

  มักเขียนผิดเป็น
  ถ่ายตัว
  หมายเหตุ
  เรียกค่าไถ่ ก็ใช้คำนี้

  647
  views