ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ต

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ต

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ตงิด

มักเขียนผิดเป็น ตะหงิด

ตรรกะ, ตรรก-

มักเขียนผิดเป็น ตรรกกะ

ตราสัง

มักเขียนผิดเป็น ตราสังข์

ตรึงตรา

มักเขียนผิดเป็น ตรึงตา

ตะกร้า

มักเขียนผิดเป็น ตระกร้า

ตะราง

มักเขียนผิดเป็น ตาราง

ตะโกน

มักเขียนผิดเป็น ตระโกน

ตานขโมย

มักเขียนผิดเป็น ตาลขโมย

ตาราง

มักเขียนผิดเป็น ตะราง

ตาลปัตร

มักเขียนผิดเป็น ตาลปัต

ตำรับ

มักเขียนผิดเป็น ตำหรับ

ต้มโคล้ง

มักเขียนผิดเป็น ต้มโคร้ง

ใต้

มักเขียนผิดเป็น ไต้

ใต้เท้า

มักเขียนผิดเป็น ไต้เท้า

ไตรยางศ์

มักเขียนผิดเป็น ไตรยางค์

ไต่สวน

มักเขียนผิดเป็น ไตร่สวน

ไต้

มักเขียนผิดเป็น ใต้

ไต้ก๋ง

มักเขียนผิดเป็น ใต้ก๋ง

ไต้ฝุ่น

มักเขียนผิดเป็น ใต้ฝุ่น

ไต้หวัน

มักเขียนผิดเป็น ใต้หวัน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ