คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ต

(หน้า 1/1)

 • ตงิด

  มักเขียนผิดเป็น
  ตะหงิด

  999+
  views

 • ตรรกะ, ตรรก-

  มักเขียนผิดเป็น
  ตรรกกะ

  999+
  views

 • ตราสัง

  มักเขียนผิดเป็น
  ตราสังข์

  785
  views

 • ตรึงตรา

  มักเขียนผิดเป็น
  ตรึงตา
  หมายเหตุ
  หมายถึง ติดแน่น

  999+
  views

 • ตะกร้า

  มักเขียนผิดเป็น
  ตระกร้า

  999+
  views

 • ตะราง

  มักเขียนผิดเป็น
  ตาราง
  หมายเหตุ
  ที่คุมขัง

  999+
  views

 • ตะโกน

  มักเขียนผิดเป็น
  ตระโกน

  999+
  views

 • ตานขโมย

  มักเขียนผิดเป็น
  ตาลขโมย

  999+
  views

 • ตาราง

  มักเขียนผิดเป็น
  ตะราง
  หมายเหตุ
  ช่องสี่เหลี่ยม

  999+
  views

 • ตาลปัตร

  มักเขียนผิดเป็น
  ตาลปัต

  242
  views

 • ตำรับ

  มักเขียนผิดเป็น
  ตำหรับ

  999+
  views

 • ใต้

  มักเขียนผิดเป็น
  ไต้
  หมายเหตุ
  ใช้แสดงตำแหน่ง เช่น ใต้โต๊ะ ภาคใต้ แสงใต้ (ออโรรา)

  730
  views

 • ใต้เท้า

  มักเขียนผิดเป็น
  ไต้เท้า
  หมายเหตุ
  เปรียบเหมือนเราอยู่ข้างใต้ เท้าของผู้มีอำนาจบารมี ทำนองเดียวกับ ใต้ฝ่าพระบาท ฯลฯ

  999+
  views

 • ไตรยางศ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ไตรยางค์

  999+
  views

 • ไต่สวน

  มักเขียนผิดเป็น
  ไตร่สวน

  808
  views

 • ไต้

  มักเขียนผิดเป็น
  ใต้
  หมายเหตุ
  หมายถึงคบเพลิง เช่น ขี้ไต้ จุดไต้ตำตอ น้ำตาแสงไต้ หรือใช้ทับศัพท์ภาษาอื่น

  999+
  views

 • ไต้ก๋ง

  มักเขียนผิดเป็น
  ใต้ก๋ง
  หมายเหตุ
  นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือประมง ทับศัพท์จากภาษาจีน

  999+
  views

 • ไต้ฝุ่น

  มักเขียนผิดเป็น
  ใต้ฝุ่น
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์มาจาก typhoon

  999+
  views

 • ไต้หวัน

  มักเขียนผิดเป็น
  ใต้หวัน
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์จากภาษาจีน

  823
  views