ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ฌ

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ฌาน

มักเขียนผิดเป็น ฌาณ

ฌาปนกิจ

มักเขียนผิดเป็น ฌาปณกิจ

เฌอ

มักเขียนผิดเป็น กะเฌอ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ