คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ช

(หน้า 1/1)

 • ชมพู

  มักเขียนผิดเป็น
  ชมภู
  หมายเหตุ
  หมายถึง สีจากธรรมชาติสี นึ่งซึ่งคิดว่าเป็นสีแห่งความรักเหมือนกับสีแดง

  999+
  views

 • ชมพู่

  มักเขียนผิดเป็น
  ชมภู่
  หมายเหตุ
  ผลไม้ที่เป็นสีแดง และสี ชมพู

  999+
  views

 • ชะนี

  มักเขียนผิดเป็น
  ชนี
  หมายเหตุ
  สัตว์ประเภทหนึ่ง

  999+
  views

 • ชะมด

  มักเขียนผิดเป็น
  ชมด

  999+
  views

 • ชะรอย

  มักเขียนผิดเป็น
  ชรอย

  174
  views

 • ชะลอ

  มักเขียนผิดเป็น
  ชลอ

  999+
  views

 • ชักกะเย่อ

  มักเขียนผิดเป็น
  ชักกะเยอ

  506
  views

 • ชัชวาล

  มักเขียนผิดเป็น
  ชัชวาลย์

  999+
  views

 • ชีพิตักษัย

  มักเขียนผิดเป็น
  ชีพตักษัย

  930
  views

 • ชีวประวัติ

  มักเขียนผิดเป็น
  ชีวะประวัติ
  หมายเหตุ
  สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

  999+
  views