คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฉ

(หน้า 1/1)

 • ฉบับ

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉะบับ
  หมายเหตุ
  ฉบาบ

  822
  views

 • ฉะนั้น

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉนั้น

  999+
  views

 • ฉะนี้

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉนี้

  999+
  views

 • ฉัน

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉันท์
  หมายเหตุ
  เสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์

  999+
  views

 • ฉันท์

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉัน
  หมายเหตุ
  ความพอใจ หรือร้อยกรองประเภทหนึ่งมีบังคับครุลหุ

  857
  views

 • เฉพาะ

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉะเพาะ, ฉเพาะ

  999+
  views

 • ไฉน

  มักเขียนผิดเป็น
  ฉไน

  999+
  views