คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ง

(หน้า 1/1)

 • งบดุล

  มักเขียนผิดเป็น
  งบดุลย์
  หมายเหตุ
  ไม่ใช่ ดุลย์

  999+
  views

 • งอน

  มักเขียนผิดเป็น
  งอล

  999+
  views

 • งูสวัด

  มักเขียนผิดเป็น
  งูสวัส, งูสวัสดิ์

  999+
  views

 • ง่องแง่ง

  มักเขียนผิดเป็น
  ง้องแง้ง

  999+
  views

 • โง่เง่า

  มักเขียนผิดเป็น
  โง่เหง้า

  356
  views