คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฆ

(หน้า 1/1)

 • ฆราวาส

  มักเขียนผิดเป็น
  ฆรวาส, ฆารวาส, -วาท

  999+
  views

 • ฆาตกร

  มักเขียนผิดเป็น
  ฆาตรกร
  หมายเหตุ
  ฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี

  999+
  views

 • ฆาตกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  ฆาตรกรรม
  หมายเหตุ
  ฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี

  999+
  views

 • เฆี่ยน

  มักเขียนผิดเป็น
  เคี่ยน
  หมายเหตุ
  - "เฆี่ยน" = ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ เป็นต้น - "เคี่ยน" ไม่มีความหมาย

  999+
  views

 • เฆี่ยนตี

  มักเขียนผิดเป็น
  เคี่ยนตี

  999+
  views