คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ก

(หน้า 1/4)

 • กงสุล

  มักเขียนผิดเป็น
  กงศุล
  หมายเหตุ
  - "กรมการกงสุล" เรียกสั้น ๆ เป็น "กงสุล" - ซึ่งคำว่า "กงสุล" นั้นมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "consul"

  999+
  views

 • กงเกวียนกำเกวียน

  มักเขียนผิดเป็น
  กงกำกงเกวียน
  หมายเหตุ
  กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน

  999+
  views

 • กฎ

  มักเขียนผิดเป็น
  กฏ
  หมายเหตุ
  กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ

  999+
  views

 • กบฏ

  มักเขียนผิดเป็น
  กบฎ, กบถ
  หมายเหตุ
  - "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี) - ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"

  999+
  views

 • กบาล, กระบาล

  มักเขียนผิดเป็น
  กะบาล, -บาน
  หมายเหตุ
  ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

  999+
  views

 • กรกฎาคม

  มักเขียนผิดเป็น
  กรกฏาคม
  หมายเหตุ
  ฎ ชฎา

  460
  views

 • กรรมกร

  มักเขียนผิดเป็น
  กรรมกรณ์
  หมายเหตุ
  - "กรรมกร" = คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน - "กรรมกรณ์" = อาญา, เครื่องสำหรับลงอาญา ฯลฯ

  999+
  views

 • กรรมกรณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  กรรมกร
  หมายเหตุ
  - "กรรมกร" = คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน - "กรรมกรณ์" = อาญา, เครื่องสำหรับลงอาญา ฯลฯ

  999+
  views

 • กระเพาะ

  มักเขียนผิดเป็น
  กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ
  หมายเหตุ
  ระวังสับสนกับ กะเพรา

  999+
  views

 • กริยา

  มักเขียนผิดเป็น
  กิริยา
  หมายเหตุ
  "กริยา" (กฺริ-) คือ คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา

  999+
  views

 • กรีฑา

  มักเขียนผิดเป็น
  กรีธา, กรีทา
  หมายเหตุ
  กีฬาประเภทหนึ่ง

  999+
  views

 • กรีธาทัพ

  มักเขียนผิดเป็น
  กรีฑาทัพ
  หมายเหตุ
  เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ

  999+
  views

 • กลยุทธ์

  มักเขียนผิดเป็น
  กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์

  999+
  views

 • กลางคัน

  มักเขียนผิดเป็น
  กลางครัน

  999+
  views

 • กลิ่นอาย

  มักเขียนผิดเป็น
  กลิ่นไอ
  หมายเหตุ
  อาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการใช้คำที่มีความหมายซ้ำกัน เช่น คำว่า ภูเขา (ภู แปลว่า เขา)

  999+
  views

 • กลิ้งทูตล้มขร

  มักเขียนผิดเป็น
  กลิ้งฑูตล้มขรณ์

  413
  views

 • กลิ้งทูตล้มขร

  มักเขียนผิดเป็น
  กลิ้งฑูตล้มขอน

  418
  views

 • กล้องโทรทรรศน์

  มักเขียนผิดเป็น
  กล้องโทรทัศน์
  หมายเหตุ
  กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์

  937
  views

 • กวยจั๊บ

  มักเขียนผิดเป็น
  ก๋วยจั๊บ

  999+
  views

 • กสิณ

  มักเขียนผิดเป็น
  กสิน

  999+
  views