ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ก

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ก

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

กงสุล

มักเขียนผิดเป็น กงศุล

กงเกวียนกำเกวียน

มักเขียนผิดเป็น กงกำกงเกวียน

กฎ

มักเขียนผิดเป็น กฏ

กบฏ

มักเขียนผิดเป็น กบฎ, กบถ

กบาล, กระบาล

มักเขียนผิดเป็น กะบาล, -บาน

กรกฎาคม

มักเขียนผิดเป็น กรกฏาคม

กรรมกร

มักเขียนผิดเป็น กรรมกรณ์

กรรมกรณ์

มักเขียนผิดเป็น กรรมกร

กระตือรือร้น

มักเขียนผิดเป็น กระตือรือล้น, กะตือรือล้น, กะตือลือล้น

กระเพาะ

มักเขียนผิดเป็น กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ

กริยา

มักเขียนผิดเป็น กิริยา

กรีฑา

มักเขียนผิดเป็น กรีธา, กรีทา

กรีธาทัพ

มักเขียนผิดเป็น กรีฑาทัพ

กลยุทธ์

มักเขียนผิดเป็น กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์

กลางคัน

มักเขียนผิดเป็น กลางครัน

กลิ่นอาย

มักเขียนผิดเป็น กลิ่นไอ

กลิ้งทูตล้มขร

มักเขียนผิดเป็น กลิ้งฑูตล้มขรณ์

กลิ้งทูตล้มขร

มักเขียนผิดเป็น กลิ้งฑูตล้มขอน

กล้องโทรทรรศน์

มักเขียนผิดเป็น กล้องโทรทัศน์

กวยจั๊บ

มักเขียนผิดเป็น ก๋วยจั๊บ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ