คำไทยที่มักเขียนผิด

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรของ คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทย

หมายเหตุ: การเขียนสะกดคำในนี้เป็นกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเฉพาะ เช่น เป็นวิสามานยนาม อาทิ เป็นชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือในทางร้อยกรอง สามารถเขียนสะกดคำแตกต่างได้

รวมหมวดหมู่คำไทยที่มักเขียนผิด

ตัวอย่างคำไทยที่มักเขียนผิด ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

คำไทยที่มักเขียนผิด มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ
กฎ กฏ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ป...
กบาล, กระบาล กะบาล, -บาน ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภา...
กะพริบ กระพริบ
ขะมักเขม้น ขมักเขม้น
ขโมย โขมย
จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
ฉะนั้น ฉนั้น
ชะลอ ชลอ
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
ทรมาน ทรมาร
บันเทิง บรรเทิง
บันได บรรได
บุคลากร บุคคลากร
ประณีต ปราณีต, ประนีต
ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรื...
ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ปรารถนา ปราถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
ผุดลุกผุดนั่ง ผลุดลุกผลุดนั่ง
ผูกพัน ผูกพันธ์
ภาวการณ์ ภาวะการณ์, ภาวะการ
มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) ม...
ย่อมเยา ย่อมเยาว์ ราคาย่อมเยา
รสชาติ รสชาด
ราชภัฏ ราชภัฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลำไย ลำใย คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ศรัทธา, สัทธา ศัทธา นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
ศิวิไลซ์ ศิวิไล เป็นคำทับศัพท์จาก civilize
สถิต สถิตย์ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
สมมติฐาน สมมุดติฐาน สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนก...
สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
สักการบูชา สักการะบูชา คำสมาส
สับปะรด สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมมนา สัมนา, สำมะนา
สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ คำสมาส
สุคติ สุขคติ
สแกน แสกน
หยากไย่, หยักไย่ หยากใย่, หยักใย่
อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
อัปเดต อัพเดท,อัปเดท,อัพเดต ทับศัพท์มาจาก update
อุตส่าห์ อุตสาห์, อุดส่า อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ค...
อุปการคุณ อุปการะคุณ คำสมาส
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การั...
เบรก เบรค ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้าม...
เสิร์ฟ เสริฟ, เสริฟ์ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
แก๊ง แก๊งค์, แก๊งก์ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gan...
โล่ โล่ห์ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิดทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำไทยที่มักเขียนผิด

รวมคำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวมคำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบคำไทยที่มักเขียนผิด

9,999+ views

บทความน่ารู้คำไทยที่มักเขียนผิด

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่ว
Last updated 3 days ago

ภาษาทางการ

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเ
Last updated 3 weeks ago

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมา
Last updated 3 weeks ago

คำทักทายภาษาอาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าได้เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉนั้นการเรียนรู้ในเรื่องสื่อส
Last updated 1 month ago

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่คนมักเขียนผิด

ปัจจุบันมักจะเห็นคำศัพท์ที่หลายคนเขียนผิดในโซเชียลเน็ตเวิร์คมากโดยเฉพาะในตอนนี้ที่กระแสละครบุพเพสันน
Last updated 3 months ago

คำไทยที่มักอ่านผิด

ภาษาไทย” ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม ล้วนมีความไพเราะ น่าอ่าน  น่
Last updated 6 months ago

อนุญาตและอนุญาติ แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับวันนี้มีเรื่องอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับการพิมพ์หรือการเขียนของคำในภาษาไทยที่ใกล้ตัวและเรามักจะใช้
Last updated 6 months ago

ต้นกำเนิดความเป็นมาผัดกะเพรา

เมื่อเอ่ยถึงอาหารไทยคงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักผัดกะเพราซึ่งเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานเป็นอันดับห
Last updated 7 months ago