คำไทยที่มักเขียนผิด

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เรียงลำดับตามตัวอักษรของ คำที่เขียนถูก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาไทยหรือตามประกาศของหน่วยงานราชการไทย

หมายเหตุ: การเขียนสะกดคำในนี้เป็นกรณีทั่วไป แต่ในกรณีเฉพาะ เช่น เป็นวิสามานยนาม อาทิ เป็นชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือในทางร้อยกรอง สามารถเขียนสะกดคำแตกต่างได้

รวมหมวดหมู่คำไทยที่มักเขียนผิด

ตัวอย่างคำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ
กฎ กฏ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ป...
กบาล, กระบาล กะบาล, -บาน ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภา...
กะพริบ กระพริบ
ขะมักเขม้น ขมักเขม้น
ขโมย โขมย
จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
ฉะนั้น ฉนั้น
ชะลอ ชลอ
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
ทรมาน ทรมาร
บันเทิง บรรเทิง
บันได บรรได
บุคลากร บุคคลากร
ประณีต ปราณีต, ประนีต
ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรื...
ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ปรารถนา ปราถนา อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
ผูกพัน ผูกพันธ์
ภาวการณ์ ภาวะการณ์, ภาวะการ
มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) ม...
ย่อมเยา ย่อมเยาว์ ราคาย่อมเยา
รสชาติ รสชาด
ราชภัฏ ราชภัฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลำไย ลำใย คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ศรัทธา, สัทธา ศัทธา นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
ศิวิไลซ์ ศิวิไล เป็นคำทับศัพท์จาก civilize
สถิต สถิตย์ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
สมมติฐาน สมมุดติฐาน สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนก...
สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
สักการบูชา สักการะบูชา คำสมาส
สับปะรด สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมมนา สัมนา, สำมะนา
สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ คำสมาส
สุคติ สุขคติ
สแกน แสกน
หยากไย่, หยักไย่ หยากใย่, หยักใย่
อนุญาต อนุญาติ ญาติ เขียนมีสระ อิ
อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
อัปเดต อัพเดท,อัปเดท,อัพเดต ทับศัพท์มาจาก update
อุตส่าห์ อุตสาห์, อุดส่า อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ค...
อุปการคุณ อุปการะคุณ คำสมาส
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การั...
เบรก เบรค ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้าม...
เสิร์ฟ เสริฟ, เสริฟ์ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
แก๊ง แก๊งค์, แก๊งก์ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gan...
โล่ โล่ห์ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิดทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำไทยที่มักเขียนผิด

รวมคำไทยที่มักเขียนผิด 100 คำ

รวมคำไทยที่มักเขียนผิด 200 คำ

แบบทดสอบคำไทยที่มักเขียนผิด

คุณใช้ คะ/ค่ะ ได้ถูกต้องแค่ไหน?

คุณใช้ คะ/ค่ะ ได้ถูกต้องแค่ไหน?

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง จากนั้นอย่าลืมกดปุ่ม "Next" อย่าลืมเรียกเพื่อนมาทดสอบด้วยหล่ะ
มินิ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ก.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ก.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
เหอจวิน แช่จาง ผู้เก่งกาจ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ข.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
อิอิ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ค.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ค.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ขวดตำรวย

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฆ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฆ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
มินิ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ง.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ง.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
มินนี่

ทำแบบทดสอบ
คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ชานทาซาน

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ภูผา ม่วงงาม

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

12,643 views

บทความน่ารู้คำไทยที่มักเขียนผิด

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย

คำไทยที่มักเขียนผิด