รวมหมวดหมู่ ของ คำไทยที่มักเขียนผิด

มีหลายคำที่เขียนผิดกันจนชินตา แต่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อนุญาต ไม่ใช่ อนุญาติ; นะคะ ไม่ใช่ นะค่ะ

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวด ก-ฮ

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ