ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • หัตถกรรม

  คำขยาย + คำหลัก หัตถ + กรรม

  อ่านว่า หัด-ถะ-กำ

 • หัตถศึกษา

  คำขยาย + คำหลัก

 • หัตถาจารย์

  คำขยาย + คำหลัก

 • หัสดาภรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • หิมาลัย

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ