ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • พนาลัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระกรรณ

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระขรรค์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระคฑา

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระฉวี

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระชงฆ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระบาท

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระปฤษฏางค์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระพุทธ

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระราชวงศ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระสงฆ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระหัตถ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พระเนตร

  คำขยาย + คำหลัก

 • พัสดุภัณฑ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • พืชมงคล

  คำขยาย + คำหลัก พืช + มงคล

  อ่านว่า พืด – ชะ - มง – คน

 • พุทธจริต

  คำขยาย + คำหลัก

 • พุทธธรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • พุพภิกขภัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • แพทยศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก แพทย์ + ศาสตร์

 • แพทย์ศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ