ค้นหาคำสมาส

คำสมาส หมวดตัวอักษร พ

คำสมาส มีดังรายการต่อไปนี้

พนาลัย

คำขยาย + คำหลัก

พระกรรณ

คำขยาย + คำหลัก

พระขรรค์

คำขยาย + คำหลัก

พระคฑา

คำขยาย + คำหลัก

พระฉวี

คำขยาย + คำหลัก

พระชงฆ์

คำขยาย + คำหลัก

พระบาท

คำขยาย + คำหลัก

พระปฤษฏางค์

คำขยาย + คำหลัก

พระพุทธ

คำขยาย + คำหลัก

พระราชวงศ์

คำขยาย + คำหลัก

พระสงฆ์

คำขยาย + คำหลัก

พระหัตถ์

คำขยาย + คำหลัก

พระเนตร

คำขยาย + คำหลัก

พัสดุภัณฑ์

คำขยาย + คำหลัก

พืชมงคล

คำขยาย + คำหลัก พืช + มงคล

พุทธจริต

คำขยาย + คำหลัก

พุทธธรรม

คำขยาย + คำหลัก

พุพภิกขภัย

คำขยาย + คำหลัก

แพทยศาสตร์

คำขยาย + คำหลัก แพทย์ + ศาสตร์

แพทย์ศาสตร์

คำขยาย + คำหลัก


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำสมาส หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ