ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/1

 • นครบาล

  คำขยาย + คำหลัก

 • นครินทร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • นภาลัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • นิติศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • นเรศวร

  คำขยาย + คำหลัก

 • นโยบาย

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ