ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำประสมในภาษาไทย เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มารวมกันเป็นคำเดียวกัน

รวมตัวอย่างของ คำสมาส ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กรรมกร
 2. กาญจนามัย
 3. กายกรรม
 4. กายภาพ
 5. กาลเทศะ
 6. กาฬทวีป
 7. กาฬพักตร์
 8. กิจกรรม
 9. กิจจะลักษณะ
 10. กิจวัตร
 11. กิตติคุณ
 12. กุศโลบาย
 13. เกษตรกรรม
 14. ขัณฑสีมา
 15. ขันติธรรมคชกรรม
 16. คณิตศาสตร์
 17. คมนาคม
 18. ครุศาสตร์
 19. คหกรรม
 20. คุณธรรม
 21. คุณภาพ
 22. จักขวาพาธ
 23. จักรพรรดิ
 24. จิตรกร
 25. จินตกวี
 26. จีรกาล
 27. จุลินทรีย์
 28. จุฬาลงกรณ์
 29. ฉัตรมงคล
 30. ชลมารค
 31. ชลาลัย
 32. ฌาปนกิจ

  คำขยาย + คำหลัก ฌาปน + กิจ

  อ่านว่า ชา-ปะ-นะ-กิด

 33. ดรุโณทยาน
 34. ดุษฎีบัณฑิต
 35. ไตรทวาร
 36. ถาวรวัตถุ

  คำขยาย + คำหลัก ถาวร + วัตถุ

  อ่านว่า ถา-วอน-วัด-ถุ

 37. ทัศนียภาพ
 38. ทาสกรรมกร
 39. เทพารักษ์
 40. ธนบัตร
 41. ธนาณัติ
 42. ธรรมศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก ธรรม + ศาสตร์

  อ่านว่า ทำ-มะ-สาด

 43. ธุรกิจ
 44. บุปผชาติ
 45. ประถมศึกษา
 46. ประวัติศาสตร์

  อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด

 47. ไปรษณียบัตร

  คำขยาย + คำหลัก ไปรษณีย์ + บัตร

 48. ผลานิสงส์
 49. พระขรรค์
 50. แพทยศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก แพทย์ + ศาสตร์

 51. ภูมิทัศน์

  คำขยาย + คำหลัก ภูมิ + ทัศน์

  อ่านว่า พูม – มิ – ทัด

 52. มรรคนายก
 53. มหกรรม
 54. มหันตภัย
 55. มหัศจรรย์
 56. มหานคร
 57. มหาราช
 58. มัจจุราช
 59. มาฆบูชา
 60. ยุติธรรม

  คำขยาย + คำหลัก ยุติ + ธรรม

  อ่านว่า ยุด-ติ-ทำ

 61. รัฐศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก รัฐ + ศาสตร์

  อ่านว่า รัด - ถะ - สาด

 62. ราชฐาน

  คำขยาย + คำหลัก ราช + ฐาน

  อ่านว่า ราด-ชะ-ถาน

 63. ราชทัณฑ์
 64. ราชหัตถเลขา
 65. ราชอุบาย
 66. ราชโอรส
 67. ราชินยานุสรณ์
 68. วรรณกรรม
 69. วรรณคดี
 70. วสันตฤดู
 71. วัตถุธรรม
 72. วิจารณญาณ
 73. วิทยฐานะ
 74. วิทยาธร
 75. วิทยาศาสตร์
 76. วิศวกรรม
 77. เวชกรรม
 78. ศิลปกรรม
 79. ศิลปาชีพ
 80. สถานการณ์
 81. สวัสดิภาพ

  คำขยาย + คำหลัก สวัสดิ์ + ภาพ

 82. สันติภาพ
 83. สัมมาอาชีพ
 84. สาธารณสุข
 85. สินธวานนท์
 86. สุโขทัย
 87. สุนทรพจน์
 88. สุนทรียภาพ
 89. หัตถกรรม

  คำขยาย + คำหลัก หัตถ + กรรม

  อ่านว่า หัด-ถะ-กำ

 90. อดีตกาล
 91. อรรถคดี

  คำขยาย + คำหลัก อรรถ + คดี

  อ่านว่า อัด-ถะ-คะ-ดี

 92. อัคคีภัย
 93. อัฒจันทร์

  คำขยาย + คำหลัก อัฒ + จันทร์

  อ่านว่า อัด-ทะ-จัน

 94. อิสรภาพ

  คำขยาย + คำหลัก อิสร + ภาพ

  อ่านว่า อิด-สะ-หระ-พาบ

 95. อุณหภูมิ

  อ่านว่า อุน-หะ-พูม

 96. อุดมคติ
 97. อุตสาหกรรม
 98. อุบัติเหตุ
 99. เอกชน
 100. เอกภพ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำสมาส ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย
Download