ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำประสมในภาษาไทย เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มารวมกันเป็นคำเดียวกัน

รวมตัวอย่างของ คำสมาส ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กรรมกร
 2. กาญจนามัย
 3. กายกรรม
 4. กายภาพ
 5. กาลเทศะ
 6. กาฬทวีป
 7. กาฬพักตร์
 8. กิจกรรม
 9. กิจจะลักษณะ
 10. กุศโลบาย
 11. เกษตรกรรม
 12. ขัณฑสีมา
 13. ขันติธรรมคชกรรม
 14. คณิตศาสตร์
 15. คมนาคม
 16. ครุศาสตร์
 17. คหกรรม
 18. คุณธรรม
 19. คุณภาพ
 20. จักขวาพาธ
 21. จักรพรรดิ
 22. จิตรกร
 23. จินตกวี
 24. จุลินทรีย์
 25. จุฬาลงกรณ์
 26. ฉัตรมงคล
 27. ชลมารค
 28. ชลาลัย
 29. ฌาปนกิจ

  คำขยาย + คำหลัก ฌาปน + กิจ

  ชา-ปะ-นะ-กิด

 30. ดรุโณทยาน
 31. ดาราศาสตร์
 32. ดุษฎีบัณฑิต
 33. ไตรทวาร
 34. ถาวรวัตถุ

  คำขยาย + คำหลัก ถาวร + วัตถุ

  ถา-วอน-วัด-ถุ

 35. ทาสกรรมกร
 36. เทพารักษ์
 37. ธนบัตร
 38. ธนาณัติ
 39. ธรรมศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก ธรรม + ศาสตร์

  ทำ-มะ-สาด

 40. ธุรกิจ
 41. นครินทร์
 42. นภาลัย
 43. นโยบาย
 44. บดินทร์
 45. บุปผชาติ
 46. ประถมศึกษา
 47. ประวัติศาสตร์

  ประ-หวัด-ติ-สาด

 48. ไปรษณียบัตร

  คำขยาย + คำหลัก ไปรษณีย์ + บัตร

 49. ผลานิสงส์
 50. พระขรรค์
 51. มรรคนายก
 52. มหกรรม
 53. มหันตภัย
 54. มหัศจรรย์
 55. มหานคร
 56. มหาราช
 57. มัจจุราช
 58. มาฆบูชา
 59. ยุติธรรม

  คำขยาย + คำหลัก ยุติ + ธรรม

  ยุด-ติ-ทำ

 60. ยุทธวิธี
 61. รัฐศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก รัฐ + ศาสตร์

  รัด - ถะ - สาด

 62. รัตติกาล
 63. ราชทัณฑ์
 64. ราชอุบาย
 65. ราชโอรส
 66. ราชานุสรณ์
 67. ราชินยานุสรณ์
 68. วรรณกรรม
 69. วรรณคดี
 70. วสันตฤดู
 71. วิทยฐานะ
 72. วิทยาธร
 73. วิทยาศาสตร์
 74. วิศวกรรม
 75. ศิลปกรรม
 76. ศิลปาชีพ
 77. สถานการณ์
 78. สวัสดิภาพ

  คำขยาย + คำหลัก สวัสดิ์ + ภาพ

 79. สันติภาพ
 80. สัมมาอาชีพ
 81. สาธารณสุข
 82. สิทธิบัตร

  คำขยาย + คำหลัก สิทธิ์ + บัตร

 83. สินธวานนท์
 84. สุขภาพ
 85. สุโขทัย
 86. สุนทรพจน์
 87. สุนทรียภาพ
 88. หัตถกรรม

  คำขยาย + คำหลัก หัตถ + กรรม

  หัด-ถะ-กำ

 89. อดีตกาล
 90. อรรถคดี

  คำขยาย + คำหลัก อรรถ + คดี

  อัด-ถะ-คะ-ดี

 91. อัคคีภัย
 92. อัฒจันทร์

  คำขยาย + คำหลัก อัฒ + จันทร์

  อัด-ทะ-จัน

 93. อิสรภาพ

  คำขยาย + คำหลัก อิสร + ภาพ

  อิด-สะ-หระ-พาบ

 94. อุณหภูมิ

  อุน-หะ-พูม

 95. อุดมคติ
 96. อุตสาหกรรม
 97. อุทกภัย
 98. อุบัติเหตุ
 99. เอกชน
 100. เอกภพ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำสมาส ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย
Download