ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "19"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "19"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยภาษาเวียดนาม
ปา ไป่ จิ่ว สือ
100,สือ ว่าน
830,ปา สือ ซาน ว่าน
หายเร็วๆนะ / รักษาสุขภาพด้วยสือ - สิ่น - ซึ๊ก - แขว่
4,ซื่อ เชียน ชี ไป่ เอ้อร์ สือ ซาน
16,อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี