ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "16,481"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    16,481

    ภาษาเวียดนาม อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี

    Listen to voicemalefemale