16,481

คำศัพท์ภาษาไทย

การนับเลขและเวลา ›

ภาษาเวียดนาม อี๋ ว่าน ลิ่ว เชียน ซื่อ ไป่ ป่า สือ อี

1