ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "โต๊ะอาหาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โต๊ะอาหาร

    ภาษาเวียดนาม บ่าน-อัน

    หมวดหมู่ อาหาร