ค้นหาคำศัพท์ไทย-เวียดนาม

คำศัพท์ภาษาไทย "(แม่ค้าถาม) ซื้อหรือไม่ซื้อ?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (แม่ค้าถาม) ซื้อหรือไม่ซื้อ?

    ภาษาเวียดนาม มัว -ไฮ- คง- มัว

    หมวดหมู่ การค้าขาย